/  Huisregels

Huisregels .

Iedereen die de IJVO bezoekt houdt zich aan de huisregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom.

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij binnen de IJVO alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Wij vragen van alle vrijwilligers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik ga voorzichtig met andermans spullen om.
 5. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 6. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 7. Ik stel mij niet vijandig op naar anderen.
 8. Ik raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 9. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen.
 10. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem of haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 11. Ik nuttig geen alcohol als ik minderjarig (18-) ben.
 12. Ik bied minderjarigen (18-) geen alcohol aan.
 13. Ik gebruik geen drugs.
 14. Ik rook alleen op de aangewezen rookplek.
 15. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.