Infobalie

Tijdens de IJVO staat links bij de ingang de infobalie
Hier kan je terecht met al je vragen. Ook kinderen kunnen hier terecht als ze iets kwijt zijn, alle gevonden voorwerpen liggen hier namelijk opgeborgen.

Tijdens de IJVO mogen er overdag geen ouders op het IJVO terrein komen, tenzij zij meehelpen als vrijwilliger.  

Komt u uw kind eerder ophalen of heeft u een andere reden om overdag het terrein te betreden, dan:

  • krijgt u eerst een bezoekerspasje bij de ingang
  • dan meldt u zich bij de infobalie.
  • Kinderen die eerder worden opgehaald, staan daar te wachten.
  • Bij verlaten van het terrein levert u het pasje weer in.