Een veilige IJVO

Vanzelfsprekend heeft de IJVO de veiligheid van de kinderen en vrijwilligers voorop staan. Zo wordt er onder meer vooraf en tijdens de week overlegd met politie, brandweer en gemeente, staan er overal brandblussers en natuurlijk houden de vrijwilligers de kinderen constant in de gaten.
Ook heeft de IJVO een speciaal Calamiteitenteam dat zich tijdens de IJVO volledig richt op veiligheidszaken. Deze vrijwilligers houden bijvoorbeeld toezicht op de in- en uitgang, controleren dagelijks de brandblussers en worden ingezet in het geval van een calamiteit.  


Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op calamiteiten heeft de IJVO een bijna dertig pagina's tellend veiligheidsplan opgesteld dat is goedgekeurd door de gemeente. Hierin is onder meer een calamiteiten- en ontruimingsplan opgenomen. Op basis hiervan worden alle vrijwilligers ge├»nstrueerd hoe zij moeten handelen in het geval van een calamiteit.